Monday, November 20, 2006

Илтгэх урлаг -1

-Хүнийг өөртөө татах гол шинж бол сайхан ярьдаг чадвар
-Сайн үгийн эцэст сайн үйл илэрдэг.
-Хүний сэтгэл зүрхийг эзэмшсэн явдал жинхэнэ явдал мөн.
-Үгийг ямагт зөөлөн нам дор өнгөөр хэлж бай.
-Ус тос 2 шиг тэрсэлдэж биш, сүү ус 2 шиг сүлэгдэн найрч бай.
-

No comments: