Thursday, November 23, 2006

Илтгэх - урлаг 3


Найрагч байх заяаных
Илтгэгч байх нь зүтгэлийнх
мэдлэггүй иргэн юу ярьсанаа
1. Хамгаалж чадахгүй
2. Итгүүлж чадахгүй
3.Эцэст нь нотлох аргагүй

No comments: