Monday, December 4, 2006

Оросын илтгэх урлаг

-Баримт нь ихэдсэн яриа
шүлсэндээ хахаад, асахгүй байгаа зуухтай адил
-Өргөлтийг нь буруу дуудах нь
үгийг гуйвуулж хазгай хэрэглэсэнтэй адил сонсгслыг доромжилох явдал.

No comments: